Najam kranova i autodizalica na izgradnji sljedećih
projekata te obavljanju poslova dizanja raznih tereta